Cryptogènes III
Gebruik makend van industrieel afvalmateriaal assembleert Viseux afgekeurde, afgedankte machine-onderdelen. Hij ontdoet ze van hun utilitair karakter en brengt ze tot een imaginair nieuw leven. In Cryptogènes, d.i. van verborgen oorsprong, werkt hij op de idee van cryptogamen (botanische naam voor sporenplanten: zich door sporen vermenigvuldigende, bedekt bloeiende planten).