Gheboden ende uytgheroepen ... den 4. november 1701: Alsoo door de klachten van verscheyde goede inghesetenen deser stadt ... verboden is, dat niemant ... alhier sal moghen schieten eenighe vier pijlen, fuseën, slanghen ofte eenighe dierghelijcke vier-wercken ...
Inventaris nr. E 18497:1701,0022