Den onvervalschten Italiaenschen waer-seggher, dat is: Een oprechte prognosticatie voor't jaer Ons Heeren Jesu Christi M.DC.LXXVIII
12 25 50 100
16 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.