MPM Houtblokken vol. 1: Religieuze illustraties en Emblemata Emblematische voorstelling: Albutii ad D. Alciatum, suadentis, ut de tumultibus Italicis se subducat, & in Gallia profiteatur [Van Albutius aan Acciatus, met het verzoek het strijdtoneel in Italië te verlaten om in Frankrijk een leerstoel op te nemen].
12 25 50 100
2079 assets