MPM Houtblokken vol. 1: Religieuze illustraties en Emblemata Jezus op de Olijfberg (Mt 26, 37-45; Mc 14,33-40; Lc 22, 39-45)
12 25 50 100
2079 assets

MPM Houtblokken vol. 1: Religieuze illustraties en Emblemata

Jezus op de Olijfberg (Mt 26, 37-45; Mc 14,33-40; Lc 22, 39-45)

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.