Gheboden ende uytgheroepen ... den 22. junij 1701: Alsoo dese stadts gherechticheyt ghestelt op de wynen ende bieren ... wort verkort, uyt dien ... persoonen ... gaen drincken ... in eenighe convoy-schepen, jachten, heuden ende andere schepen ...

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.