Emblematische voorstelling: Boni adulterium [De vervalsing van het goede]