Replica van een tegel voor fries van het tegeltableau met De Bekering van Saulus