Emblematische voorstelling: Expetendae opes, ut dignis largiamur [Men moet rijckdom wenschen, op datmen schenck aen waerde menschen]