Emblematische voorstelling: Irae malagma philosophia [De wijsbegeerte legt de woede aan banden]