Emblematische voorstelling: Colligavit nemo [niemant oint heeft gebonden]