Emblematische voorstelling: Mixtus status οὐκ ἄνευ ἄρχοντος πρώτου [De rechtvaardige staat] .