Geboden ende uytgeroepen ... den 21. october 1776.: Alsoo ter kenisse van myne voornoemde heeren gecomen syn verscheyde misbruycken, de gene geplogen worden door die van den ambachte der oudekleerkopers ende andere, in de openbaere vercoopingen van meubelen, huysraed ende goederen ...
12 25 50 100
2 assets