Emblematische voorstelling: Vita irrequieta [Het rusteloze leven].