Emblematische voorstelling: Vel in ara [Iae op't altaar]