Emblematische voorstelling: Etiam ferocissimos domari [Zelfs de krachtigste worden getemd].