de Ganay-manuscript
De Ganay manuscript: (zie definitieve versie DIG11285). Langdurig bruikleen Rubenshuis. Folium 60.