Emblematische voorstelling: Heu cadit in quemquam tantum scelus [Och valt iemant toch soo grooten schelmerij]