Toelichting bij aanpassing 2 van het Meerjarenplan 2020-2025