Gheboden ende uyt-gheroepen ... den 23. maij 1701: Alsoo ... den loon aen de bier-cruyders, voor het voeren vande tappers bieren ... abuselijck is toeghevoeght de somme van twee stuyvers voor ieder tonne ...