Gheboden ende uyt-gheroepen ... den 23. maij 1701: Alsoo ... den loon aen de bier-cruyders, voor het voeren vande tappers bieren ... abuselijck is toeghevoeght de somme van twee stuyvers voor ieder tonne ...

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.OCR Transcodes
There are currently 2 OCR jobs FINISHED