Emblematische voorstelling: In temerarios [De stoutmoedigen].