Gheboden ende uytgheroepen ... den 9. junii 1707.: Alsoo ... dat Lambrecht vander Laenen, hem vervoordert heeft ... te aggresserenden persoon van Marie Cathereina van Doren ...
Inventaris nr. E 18497:1707,0005