Emblematische voorstelling: Hoc Caesar me donavit [Cesar heeft mij hier mee vereert]