Gheboden ende uytgheroepen ... den 23. october. 1703: Alsoo ... de opper-ceurmeesters, ceurmeesters ende policij-meesters ... aen hun daghelijckx clachtigh waeren vallende over de vuylicheyt ende grooten stank veroorsaeckt door het houden van verckens ...
Inventaris nr. E 18497:1703,0019