Gheboden ende uytgheroepen ... den 10. november 1701: Alsoo ... op het stuck vande natie der ghesworene bier-cruyders ... diversche beletselen ende inconvenienten ... waer door onse goede inghesetenen niet naer behooren en worden ghedient ...