Ontwerp voor het grafmonument van Jean Antoine Tucher