Gheboden ende uytgheroepen ... den 11. september. 1703: Alsoo het ... convenieert tot gherief vande passagiers, ende welstandt van het publieck, een behoorlijck reglement te maecken op de convoy-vaerende schepen ... naer Mechelen ...
Inventaris nr. E 18497:1703,0017