Emblematische voorstelling: Cessit victoria victis [Overhant is geweken die zijn verwonnen]