Emblematische voorstelling: In garrulum & gulosum [Een rumoerig en gulzig geval].