Artijculen van t'verdrach die deur thusschen spreken vande ... princen, electeurs van Mentz, ende Loduick lant-grave van Hessen, tusschen den heere marquis Spinola ... ter eenre, ende Ernest marquis van Brandenborch ... ende Jean Fredericq hertoghe van Wirtenberch ... gehandelt ende ghesloten zijn ... eerst ghedruckt den 23 appril 1621
12 25 50 100
8 assets