Tydinghe uit Prage van de informatie vande ghevanghenen. Waer by ghevoeght zijn alle de namen van alle de ghevanghene, wesende vande ... staten van Bohemen, ende alhier tot Praghe bewaert worden ... Nieuw ghedruckt den 16 april 1621
12 25 50 100
8 assets