Verhael hoe den hertoch van Beyeren in hooch Oosten-rijck met zijnen legher ghevallen is, ende de stadt Lints tot ghehoorsaemheyt ghebrocht heeft
12 25 50 100
8 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.