Handel. De nieuwe Handelsbeurs voor alle kooplieden door de Wethouders ingehuldigd met eene aanspraak van den Stadspensionaris. 1532