Emblematische voorstelling: Dederitne viam casusve Deusve [Oft Godt, oft oock tgeval den wech heeft bereydt]