Gheboden ende uytgheroepen ... den 3. februarij 1707.: Alsoo de vrye voerlieden van de Seeuwse ende Brabantse Corenmerckt, Rouaense Caeye, Maayers ende Sanders-gat ... hoe dat sy daeghelijckx groot geschil ende questien moesten uytstaen, weghens den loon van hunne vrachten ofte reysen ...
Inventaris nr. E 18497:1707,0001