Emmanuel de Bom met jas, lezend in een boek, leunend tegen een boekenrek. Ten halven lijve.