Petrus springt in het water bij het horen van de verrezen Heer