Portret van keizer Aemilianus, die regeerde 253 (sleutelblok)