Emblematische voorstelling: Prosper uterque mari [Beyde ter Zee geluckich]