Emblematische voorstelling: Gratiae [Dankbaarheid].