Verhael hoe ende in wat manieren den heere M. Johan Van Olden-Barneveldt advocaet van Hollandt ende West-Vrieslant is onthalst gheworden smaendaechs voor noen den 18 mey anno duysent hondert neghenthien
12 25 50 100
21 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.