Tijdinghe van den Rhijnstroom ende der protestanten vorsten ... 8 januarius 1621
12 25 50 100
8 assets
Inventaris nr. B 17885:II,3