Emblematische voorstelling: Cum larvis non luctandum [Vecht niet met de dood].