Gheboden ende uyt-gheroepen ... den 20. november 1703: Alsoo de dekens ... vande ghesworene vry corde-waeghe-cruyders ... wierden gheprejudiceert, door dien ... persoonen pretendeerden te wercken ende te lossen, de vette waeren daer dese stadt accyse van is treckende ...
Inventaris nr. E 18497:1703,0023