Emblematische voorstelling: Captivus ob gulam [Gestraft door gulzigheid].