Vercondinge van het bestandt, tusschen sijne majesteyt, ende hunne doorluchtichste hoocheden ten eenre, ende de Staten Generael vande vereenichde Nederlanden ter ander zijden. Ghedaen voor den stadt-huyse der stadt van Antwerpen, den 4 april, anno 1609
12 25 50 100
4 assets