affiches range 43 <p>Stad Antwerpen / Medeburgers, / Het College [...] heeft de droeve plicht u het afsterven te melden van den heer / Lode Craeybeckx</p>
12 25 50 100
1078 assets