affiches range 43 Stad Antwerpen / Medeburgers, / Het College [...] heeft de droeve plicht u het afsterven te melden van den heer / Lode Craeybeckx
12 25 50 100
1078 assets