Hier beghint den droeflijcken strijt opten berch vanden Roncevale in Spaengien gheschiet daer Roelant ende Olivier metten fleur van kerstenrijck verslaghen waren
12 25 50 100
47 assets