Hier beghint den droeflijcken strijt opten berch vanden Roncevale in Spaengien gheschiet daer Roelant ende Olivier metten fleur van kerstenrijck verslaghen waren
12 25 50 100
47 assets
Inventaris nr. 843230